Nahrávam kurzy
 • Táto kurz už prebehla.
29
nov

DETSKÁ KRESBA AKO NÁSTROJ DIAGNOSTIKY; TN

29. novembra, 08:00 - 16:00
54€

Organizačné informácie

Kedy: 29.11.2019 t.j. piatok: 8:00 – 16:00,
Kde: Kultúrne Centrum Aktivity, Trenčín
Cena: 54€ / študenti 10% zľava

 

Workshop predstaví viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa a ako dokáže výtvarný prejav na dieťa terapeuticky pôsobiť. Na mnohých kazuistikách si ukážeme špecifické znaky detskej kresby, či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť.

 

Zameranie kurzu

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti práce učiteľa, vychovávateľa, odborného zamestnanca alebo terapeuta, ktorý pracuje s detskou klientelou. Workshop je delený na teoretické a zážitkové bloky.

 

Teoretická časť

 • základné východiská a možnosti využitia arteterapie pri práci s detským klientom
 • výtvarný screening emočného stavu a sociálneho statusu dieťaťa
 • vývin detskej kresby
 • výtvarné techniky vhodné pre jednotlivé vekové kategórie
 • analýzy kazuistík
 • diagnostické možnosti využitia detskej kresby
 • varovné znaky v kresbe

 

Zážitková časť

 • sebaskúsenostné screeningové techniky
 • rôzne výtvarné médiá a ich využitie v arteterapii a artefiletike
 • zameranie na sebapoznanie, skupinovú prácu, tvorivosť, relaxáciu

 

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu vo svojej práci alebo pre osobnostný rast. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

 

Lektorka kurzu

Mgr. Bronislava Plešková

 

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

Registrácia pre tento kurz je už žiaľ uzavretá

Detaily kurzu

Dátum: 29. novembra, 08:00 - 16:00
Čas: 08:00 - 16:00
Miesto konania: Kultúrne centrum Aktivity o.z.
Adresa: Kyjevská 3183, Trenčín
Organizátor: MTerapio
Telefón: +421 907 507 868