Image Alt

Spoznaj nás

Naši lektori

Zakladateľka

Zakladateľka

   

   

Lektor

   

My a hudba

MTerapio tvoria dve profesionálne hudobníčky, ktoré v osobnom živote viackrát spojila hudba a nakoniec až tak, že spolu začali spolupracovať a usilujú sa vytvoriť prosperujúcu agentúru, ktorá chce poukázať na dôležitosť hudby a umenia v živote ľudí a najmä u detí.

 

Ľudia, ktorí sú od detstva vedený k spevu a k hudbe sú omnoho empatickejší, úprimnejší a psychicky vyrovnanejší.

 

Naše zameranie

Našim hlavným cieľom je priniesť hudobné a výtvarné umenie k deťom a k všetkým tým, ktorí chcú vedieť o možnostiach využitia hudby a kresby viac.

Od roku 2016 organizujeme kurzy so zameraním na osobný a profesný rast. Spolupracujeme s odborníkmi nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech. Od svojho začiatku sme zorganizovali veľa kurzov zameraných na muzikoterapiu, arteterapiu a na prácu so snami z pohľadu integrovanej psychoterapie.

Po takmer 3 rokoch fungovania sme sa rozhodli venovať výhradne téme muzikoterapia / muzikofiletika a arteterapia / artefiletika.

 

Pre dospelých aj deti

Kurzy muzikoterapie / arteterapie sú určené pre učiteľov, vychovávateľov, terapeutov, rodičov, animátorov, respektíve pre všetky pomáhajúce profesie. Zároveň kurzy sú aj pre študentov príslušných odborov, ale aj tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom ako hudba a umenie ovplyvňuje ľudské a hlavne detské telo, jeho vyjadrovanie, správanie a myslenie.

Taktiež organizujeme mnoho rôznych hudobných aktivít pre deti a ich rodičov. Navštevujeme materské, základné a špeciálne školy a škôlky, kde deťom predstavujeme hudbu a Orffov inštrumentár za pomoci zážitkových aktivít a hier. Snažíme sa viesť deti ku kladnému vzťahu k hudbe, k zlepšovaniu jemnej motoriky, koncentrácie, vnímavosti, pamäti.

Naši lektori

Niektoré z našich kurzov

Prepáčte, ale nenašli sa žiadne vyhovujúce články.