Alica Sňahničanová

“Spev a hudba ma napĺňajú.”

Vyštudovala som Gymnázium v Trenčíne, neskôr Konzervatórium v Banskej Bystrici v odbore spev a Vysokú školu Ostravskú univerzitu v Ostrave v odbore spev. Pôsobila som ako členka operného zboru v Štátnej opere v Banskej Bystrici a v Národním divadle v Ostrave. Mám absolvované kurzy v oblasti spevu, hudby a muzikofiletiky.

V pedagogickej oblasti mám 5 ročnú prax. Externe som pracovala aj ako učiteľka spevu. Momentálne sa popri materskej dovolenke venujem agentúre MTerapio, kde sa venujem administratívnej a organizačnej činnosti, a hudobným projektom pre deti od 1,5 – 6 rokov.

 

BcA. Alica Sňahničanová

Pozícia: Zakľadateľka

Zameranie: spev

Kontakt

Email: mterapio@gmail.com

Telefón: +421 907 507 868