Prečo vznikol vlastne tento projekt? Absolvovala som štúdium spevu na konzervatóriu a vysokej škole, kurzy v oblasti spevu, hudby a muzikofiletiky. Počas svojej pedagogickej praxe som ako učiteľka spevu pracovala aj s hendikepovanými deťmi. Práve tu som sa viac začala stretávať s rečovými vadami a spozorovala

Momentálne pripravujeme na leto 2019 druhý ročník denného letného tábora určeného pre deti vo veku od 5 - 10 rokov, ktoré majú radi hudbu, spev a divadlo. Počas jedného týždňa chceme deťom priblížiť prácu v divadle za pomoci hudobno – herecko - výtvarných hier plných

Projekt Hudobníček vznikol pre deti od 1,5 - 6 rokov. Ide o kolektívne hodiny, na ktorých sa využívajú techniky muzikofiletiky, spevu, rytmické, dynamické, pohybové a výtvarné hry spojené s hudbou. Deti majú možnosť spoznať hudobné nástroje ako napríklad klavír, flautu, husle, gitaru, ukulele a nástroje z