Momentálne pripravujeme na leto 2019 druhý ročník denného letného tábora určeného pre deti vo veku od 5 - 10 rokov, ktoré majú radi hudbu, spev a divadlo. Počas jedného týždňa chceme deťom priblížiť prácu v divadle za pomoci hudobno –