Prečo vznikol vlastne tento projekt? Absolvovala som štúdium spevu na konzervatóriu a vysokej škole, kurzy v oblasti spevu, hudby a muzikofiletiky. Počas svojej pedagogickej praxe som ako učiteľka spevu pracovala aj s hendikepovanými deťmi. Práve tu som sa viac začala stretávať