Hudobníček

Projekt Hudobníček vznikol pre deti od 1,5 – 6 rokov. Ide o kolektívne hodiny, na ktorých sa využívajú techniky muzikofiletiky, spevu, rytmické, dynamické, pohybové a výtvarné hry spojené s hudbou.

Deti majú možnosť spoznať hudobné nástroje ako napríklad klavír, flautu, husle, gitaru, ukulele a nástroje z Orffovho inštrumentára (rumbagule, drevené paličky, bubienok, tamburínu, triangel a pod.)

Cieľom projektu je rozvíjať u detí tvorivosť, hudobné cítenie, viesť ich ku kladnému vzťahu k hudbe, pomáhať im s integráciou, k zlepšovaniu jemnej motoriky, koncentrácie, vnímavosti a pamäti. Hudbou pomáhame znížiť vnútorné napätie.

Je vedecky dokázané, že deti, ktoré sú od malička vedené k hudbe sú omnoho empatickejšie, úprimnejšie, senzitívnejšie a psychicky vyrovnanejšie.

Správnym spievaním prehlbujeme u detí dýchanie a zlepšujeme okysličenie krvi, osviežujeme pľúca aj srdce. Spev je tiež veľmi dôležitý pre správny vývoj reči. Rytmickými hrami upravujeme rytmus srdca a srdcového tepu, preto dokážeme upokojiť tep srdca, frekvenciu dychu aj mozgových vĺn.

Deti, ktoré sú už od detstva vedené k spevu a k hudbe sú neskôr omnoho empatickejšie, úprimnejšie a psychicky vyrovnanejšie. Hudbou pomáhame znížiť vnútorné napätie.

Projekt Hudobníček ponúkame v podobe kurzu trvajúceho 10 týždňov alebo v podobe jednorázových programov v MŠ, ZŠ, ŠMŠ, ŠZŠ.

Zavolajte Hudobníčka aj k Vám! Stačí keď nám zavoláte alebo napíšete 🙂

Zaregistrujte sa na kurz