Bez hudby by bol môj život omylom.
Friedrich Nietzsche