Prečo vznikol vlastne tento projekt? Absolvovala som štúdium spevu na konzervatóriu a vysokej škole, kurzy v oblasti spevu, hudby a muzikofiletiky. Počas svojej pedagogickej praxe som ako učiteľka spevu pracovala aj s hendikepovanými deťmi. Práve tu som sa viac začala stretávať

Projekt Hudobníček vznikol pre deti od 1,5 - 6 rokov. Ide o kolektívne hodiny, na ktorých sa využívajú techniky muzikofiletiky, spevu, rytmické, dynamické, pohybové a výtvarné hry spojené s hudbou. Deti majú možnosť spoznať hudobné nástroje ako napríklad klavír, flautu, husle,