Nahrávam Udalosti
  • This event has passed.
12
dec

Hudobno – pohybové aktivity zamerané na rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností detí so ŠVVP – online

12.12.2020, 09:00 - 16:00
55€

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Dátum a čas: Sobota 12.12. 2020 od  9:00 – 16:00

KDE: online

Počet prihlásených: 15

Cena: 55€ – cena zahŕňa lektorné, certifikát

 

CIELE A OBSAH WORKSHOPU

Cieľom a obsahom workshopu bude prezentácia hudobných a hudobno – pohybových aktivít zameraných na rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností detí so ŠVVP.

Nosnou časťou workshopu bude prezentácia videí ako príkladov dobrej praxe lektorky a jej kolegov s konkrétnymi deťmi a ich reakciami na ne. Počas workshopu sa pomocou hudobnej dynamiky a tempa zameriame na nácvik očného kontaktu, motivácie, udržanie pozornosti dieťaťa, motorických imitácií , zvyšovanie frustračnej tolerancie. Zo sociálnych zručností vieme pomocou hudby zotrvať v priestore a čase, zvládať zvýšený hluk a zmeny.

Aktivity sú využiteľné pre deti s rôznymi špeciálno –  výchovno vzdelávacími potrebami ako aj pre intaktné deti.

 

CIEĽOVÁ SKUPINA

Učitelia, asistenti a vychovávatelia špeciálnych ZŠ a MŠ a odborníci z pomáhajúcich profesií.

 

LEKTORKA WORKSHOPU

Mgr. Soňa Spišáková

֦ Hudba ma sprevádza celý život a je zdrojom mojej energie.“

O lektorke

Mgr. Soňa Spišáková  vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku a pedagogiku psychosociálne narušených na Pedagogickej fakulte Prešovskej Univerzity. Absolvovala 2-ročný výcvik  u Z. Šimanovského.

Od roku 2012 pracuje  ako učiteľ Súkromnej spojenej školy, ktorá vzdeláva deti a žiakov s autizmom, kde vyučuje skupinovú hudobnú výchovu.

Taktiež spolupracuje s CVI a CŠPP v Prešove, kde realizuje skupinové komunikačné terapie pre deti s PAS, Downovým syndrómom a detí so sluchovým postihnutím.

 

 

Hudobné vzdelanie a talent nie sú potrebné

Prihlásiť sa na kurz

Počet voľných miest: 11

Tribe Loading Animation Image

Detaily kurzu

Dátum: 12.12.2020, 09:00 - 16:00
Čas: 09:00 - 16:00
Organizátor: MTerapio
Telefón: +421 907 507 868