Nahrávam Udalosti
  • This event has passed.
23
okt

Hudba ako komunikačný prostriedok u detí so ŠVVP 1. a 2.časť – ONLINE

23.10.2021, 09:00 - 15:00
54€

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Dátum a čas: sobota, 23.10.2021 od  9:00 – 15:00

Cena: 54 Eur (v cene je zahrnutý  certifikát)

Účastnícky poplatok  54€  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 7273 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

CIELE A OBSAH

Online workshop bude rozdelený na 2 časti.

Cieľom a obsahom 1. časti bude prezentácia hudobných a hudobno – pohybových aktivít zameraných na rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností detí so ŠVVP.

Cieľom 2. časti bude podrobná analýza jednotlivých aktivít so zameraním na dopomoc učiteľa a asistenta.

Nosnou časťou workshopu bude prezentácia videí ako príkladov dobrej praxe lektorky a jej kolegov s konkrétnymi deťmi a ich reakciami na ne. Počas workshopu sa pomocou hudobnej dynamiky a tempa zameriame na nácvik očného kontaktu, motivácie, udržanie pozornosti dieťaťa, motorických imitácií , zvyšovanie frustračnej tolerancie. Zo sociálnych zručností vieme pomocou hudby zotrvať v priestore a čase, zvládať zvýšený hluk a zmeny.

Aktivity sú využiteľné pre deti s rôznymi špeciálno –  výchovno vzdelávacími potrebami ako aj pre intaktné deti.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Učitelia, asistenti a vychovávatelia špeciálnych ZŠ a MŠ a odborníci z pomáhajúcich profesií. Ale aj záujemcovia o túto tému.

VÝHODY ONLINE VZDELÁVANIA 

Vzdelávanie z pohodlia domova.

Certifikát.

POŽIADAVKY PRE ÚČASTNÍKOV

Aplikácia zoom.

LEKTORKA WORKSHOPU

Mgr. Soňa Spišáková

֦ Hudba ma sprevádza celý život a je zdrojom mojej energie.“

O lektorke

Mgr. Soňa Spišáková  vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku a pedagogiku psychosociálne narušených na Pedagogickej fakulte Prešovskej Univerzity. Absolvovala 2-ročný výcvik  u Z. Šimanovského.

Od roku 2012 pracuje  ako učiteľ Súkromnej spojenej školy, ktorá vzdeláva deti a žiakov s autizmom, kde vyučuje skupinovú hudobnú výchovu.

Taktiež spolupracuje s CVI a CŠPP v Prešove, kde realizuje skupinové komunikačné terapie pre deti s PAS, Downovým syndrómom a detí so sluchovým postihnutím.

Detaily kurzu

Dátum: 23.10.2021, 09:00 - 15:00
Čas: 09:00 - 15:00
Organizátor: MTerapio
Telefón: +421 907 507 868