Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.
31
mar

HRY S HUDBOU (ŽILINA)

31.03.2019, 10:00 - 17:00
45€

Ciele workshopu

Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti využitia hudby pri práci s deťmi, mládežou aj dospelými v pomáhajúcich profesiách. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku pri práci s hudbou v skupine a podnietiť tak ich záujem o expresívne prístupy. V rámci workshopu ďalej vytvoriť prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe a zároveň poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

 

Cieľová skupina

Workshop je určený študentom, absolventom a odborníkom z praxe z radov pomáhajúcich profesií. Vítaní sú taktiež všetci záujemcovia o možnosti využitia hudby v rámci ich profesií pri práci s deťmi a mládežou. Skupinu pre workshop budú tvoriť minimálne 10 účastníci a lektor ako vedúci skupiny, ktorý má za úlohu facilitovať a viesť priebeh, chod a fungovanie celého procesu.

 

Popis workshopu

Asi v 10-20 člennej skupine (vrátane lektora) sa budeme snažiť priblížiť rôzne možnosti využitia hudby v pomáhajúcich profesiách. Workshop bude delený do dvoch nadväzujúcich blokov, pričom jeden blok bude trvať asi 180 minút.

V prvom budeme využívať akčné techniky a metódy, ktoré sú používané prevažne v rámci muzikoterapie a muzikofiletiky s detským klientom. Členovia skupiny v prípade záujmu, budú mať možnosť aktívne participovať a vyskúšať si tak jednotlivé hry, aktivity, metódy a techniky v skupinovom procese.

V druhom bloku budeme pracovať s hudobným materiálom skôr receptívnou formou a hudobná kulisa tak bude vytvárať dôležitú súčasť jednotlivých techník, metód a aktivít, ktoré môže účastník využiť najmä v rámci muzikoterapie, resp. muzikofiletiky pri vlastnej praxi s deťmi a mládežou.

V závere workshopu bude priestor na krátku diskusiu, otázky účastníkov a podobne. Účastníci v rámci workshopu majú možnosť nahliadnuť do výberu prezenčných kníh k problematike, ktoré budú k dispozícii a tiež dostanú rôzne materiály v printovej podobe (prevažne články autora) z oblasti muzikoterapie, muzikofiletiky a hudobnej psychológie. Veríme, že tým prispejeme a do istej miery podporíme ich záujem o možnosti využitia hudby v praxi odborníkov z rôznych pomáhajúcich profesií.

 

Lektor kurzu

PhDr. Peter Kusý, PhD.

 

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

Registrácia pre tento kurz je už žiaľ uzavretá

Detaily kurzu

Dátum: 31.03.2019, 10:00 - 17:00
Čas: 10:00 - 17:00
Miesto konania: Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Adresa: Makovického dom, Horný val 20
Organizátor: MTerapio
Telefón: +421 907 507 868