Nahrávam Udalosti
10
jún

Výcvikový program – Detská kresba ako nástroj diagnostiky

10. júna, 12:00 - 5. novembra, 15:30
290€

Organizačné informácie

Kedy: 

10.6.2021 12:00 – 17:00 – 11.6.2021  8:30 – 15:30 – v priestoroch centra CHAT v Košiciach

23- 24.9. 2021 – konzultácie, každý si osobne s lektorkou dohodne termín a čas – v priestoroch centra CHAT v Košiciach

4.11.2021 12:00 – 17:00 – 5.11.2021 8:30 – 15-30 – ONLINE cez platformu ZOOM
Kde:   Košice
Cena: 290€

Sumu za výcvikový program môžete zaplatiť:

  1. naraz celú sumu 290€
  2. možnosť platby na 2 splátky

a) prvá splátka v sume 145€  – uhradená 5 dní od zaslania prihlášky, najneskôr však 10 dní pred začiatkom výcvikového programu.

b) druhá splátka v sume 145 – uhradená najneskôr  10 dní pred začiatkom druhého stretnutia.

 

Pokiaľ objednávateľ neuhradí cenu za workshop v uvedených lehotách, prihláška sa zruší.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 7273 (SLSP). Do poznámky uveďte meno.

Zameranie výcvikového programu

Program predstaví viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa a ako dokáže výtvarný prejav na dieťa terapeuticky pôsobiť. Mnohé kazuistiky odhalia špecifické znaky detskej kresby, či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť. Účastníčky a účastníci musia počas výcvikového programu aktívne pracovať s detskými klientmi.

Obsah a štruktúra programu

● rozsah programu: 36 hodín

● individuálna konzultácia k artefaktom detských klientov:  bude prebiehať 23 – 24.9.2021 (konkrétny dátum a čas si každý dohodne s lektorkou samostatne

● účastníci dostanú študijné materiály k práci s detskou kresbou

● nevyhnutná práca s minimálne dvoma detskými klientmi medzi stretnutiami

Podmienky úspešného absolvovania výcvikového programu

● 90% účasť na stretnutiach,

● práca s minimálne s dvoma detskými klientmi,

●  individuálna supervízia- konzultácie (poplatok už je zahrnutý v cene programu)

● otvorenosť voči spätnej väzbe

● štúdium získaných materiálov a odporúčanej literatúry

 

Obsah kurzu:

TEORETICKÁ ČASŤ

● základné východiská a možnosti využitia kresby pri práci s detským klientom

● výtvarný screening emočného stavu a sociálneho statusu dieťaťa

● analýzy kazuistík

● diagnostické možnosti využitia detskej kresby

● všeobecné a varovné znaky v detskej kresbe

 

ZÁŽITKOVÁ ČASŤ

● sebaskúsenostné projektívne screeningové techniky

● rôzne výtvarné médiá a ich využitie pri práci s dieťaťom

 

Pre koho je kurz určený?

psychológovia, špeciálni pedagógovia, učitelia, vychovávatelia.

Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Lektorka kurzu

Mgr. Bronislava Plešková

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

Prihlásiť sa na kurz

Počet voľných miest: 2

Tribe Loading Animation Image

Detaily kurzu

Dátum: 10. júna, 12:00 - 5. novembra, 15:30
Čas: 12:00 - 15:30
Miesto konania: CHAT – Centrum pre kreatívnu liečbu Arteterapiou
Adresa: Hlavná 40
Organizátor: MTerapio
Telefón: +421 907 507 868