Nahrávam Udalosti
26
mar

Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi – online

26. marca, 17:00 - 19:30
29 €

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Dátum a čas : 26.3. 2021 od  17:00 – 19:30.
Cena: 29 Eur (v cene je zahrnutý materiál v PDF, ktorý vám príde po kurze a certifikát zaslaný poštou na adresu).
Účastnícky poplatok  29€  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 7273 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Hlavným zámerom muzikofiletiky je rozvíjanie kreatívneho potenciálu osobnosti, získavanie a rozvíjanie psychosociálnych kompetencií a poznávanie kultúrnych hodnôt na základe vlastnej tvorby spojenej s reflexiou. Muzikofiletika prispieva k sebapoznávaniu, pochopeniu a zvládaniu vzťahov medzi jedincom a sociálnym alebo prírodným prostredím a kultúrou.

Tento prístup je využívaný predovšetkým v oblasti výchovy a vzdelávania. Realizácia je bez terapeutického a diagnostického zámeru. Súčasťou muzikofiletického procesu je reflexia zážitku. Vychádza zo základu muzikoterapie a je na rozmedzí hudby a terapie.

CIELE 

Ukázať účastníkom ako využiť hudbu pri práci s deťmi. Dať im možnosť vyskúšať si každú aktivitu. Cieľom je taktiež vytvoriť priestor na vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe ako aj poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

OBSAH

Obsahom workshopu bude využívanie muzikofiletických akčných techník a metód, ktoré lektorka nadobudla na viacerých kurzoch a osvojila si ich počas svojej 14 ročnej pedagogickej praxe. Počas aktivít sa bude používať hra na telo, pohyb, spev, relaxácia, Orffov inštrumentár a rôzne iné kreatívne spôsoby pri práci s hudbou. Účastníci si budú mať možnosť vyskúšať nielen aktívnu, ale aj receptívnu formu práce s hudbou. V závere bude priestor na diskusiu.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Učiteľky MŠ / 1. stupňa, vychovávateľky, záujemcovia o muzikofiletiku.

VÝHODY ONLINE VZDELÁVANIA

– vzdelávanie z pohodlia domova,
– certifikát s časovou dotáciou online workshopu.

POŽIADAVKY PRE ÚČASTNÍKOV

– aplikácia zoom

LEKTORKA WORKSHOPU

Prihlásiť sa na kurz

Počet voľných miest: 12

Tribe Loading Animation Image

Detaily kurzu

Dátum: 26. marca, 17:00 - 19:30
Čas: 17:00 - 19:30