Nahrávam Udalosti
  • This event has passed.
30
sep

Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi v ZUŠ – online

30.09.2021, 08:30 - 11:00
33 €
ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
Kedy: 30.9.2021 od 8:30 – 11:00
Kde: ONLINE
Cena: 33 Eur (v cene je lektorné, certifikát a materiál v PDF)
Účastnícky poplatok  33 je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 7273 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.
Muzikofiletika – MUZIKO / FILETIKA
músicos – hudobný
filein – milovať, mať v obľube
Jednoducho povedané ,,milovať hudbu,,.
 
Hlavným zámerom muzikofiletiky je
– rozvoj pozitívneho vzťahu k hudbe
– rozvoj kreatívneho potenciálu osobnosti
– prispieť k sebapoznávaniu
– získavanie a rozvíjanie psychosociálnych kompetencií
– poznávanie kultúrnych hodnôt na základe vlastnej tvorby spojenej s reflexiou.
Tento prístup sa využíva v oblasti výchovy a vzdelávania a jeho aplikovanie má pozitívnu odozvu aj pri práci s deťmi v ZUŠ.
 
CIELE
Ukázať účastníkom ako využiť muzikofiletické techniky pri práci s deťmi v ZUŠ. Dať im možnosť vyskúšať si každú aktivitu. Cieľom je taktiež vytvoriť priestor na vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe ako aj poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.
 
OBSAH
Obsahom online workshopu bude využívanie muzikofiletických akčných techník a metód, ktoré lektorka nadobudla na viacerých kurzoch a osvojila si ich počas svojej 14 ročnej pedagogickej praxe v ZUŠ. Počas aktivít sa bude používať hra na telo, pohyb, spev, relaxácia, Orffov inštrumentár a rôzne iné kreatívne spôsoby pri práci s hudbou a s hudobnými nástrojmi. Účastníci si budú mať možnosť vyskúšať nielen aktívnu, ale aj receptívnu formu práce s hudbou. V závere bude priestor na diskusiu ako aj k nahliadnutiu do výberu prezenčných kníh k problematike.
CIEĽOVÁ SKUPINA
Učitelia hudobnej náuky PŠ, učitelia individuálnych nástrojov PŠ ročníkov ako aj záujemcovia o túto tému.
 
VÝHODY ONLINE VZDELÁVANIA
– vzdelávanie z pohodlia domova
– inšpirácia k tomu ako si pomôcť muzikofiletickými aktivitami pri práci s deťmi v ZUŠ
– certifikát s časovou dotáciou online workshopu.
 
POŽIADAVKY PRE ÚČASTNÍKOV
– aplikácia zoom (inštrukcie k nainštalovaniu budú zaslané mailom)
 

Registrácia pre tento kurz je už žiaľ uzavretá

Detaily kurzu

Dátum: 30.09.2021, 08:30 - 11:00
Čas: 08:30 - 11:00