Nahrávam Udalosti
  • This event has passed.
21
sep

Kreatívne využitie hudby pri práci (nielen) s deťmi – ONLINE

21.09.2021, 17:00 - 19:30
33€
ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
Kedy: 21.9.2021 od 17:00 – 19:30
Kde: online cez platformu ZOOM (v deň konania workshopu pošleme prihlasovacie údaje)
Cena: 33 Eur (v cene je lektorné a certifikát)
Účastnícky poplatok  33€  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 7273 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

(Zážitkový workshop o možnostiach využitia kreatívnej formy muzikoterapie a muzikofiletiky pri práci (nielen) s deťmi v pomáhajúcich profesiách)

Ciele workshopu:

Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti aktívneho, kreatívneho, resp. reaktívneho využitia hudby pri práci (nielen) s detskými klientmi v pomáhajúcich profesiách. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť prácu s hudbou, na ktorej sa sami aktívne zvukovo/hudobne podieľajú. V rámci workshopu sa tak pokúsime vytvoriť podnetné prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe a zároveň poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

Cieľová skupina:

Workshop je určený študentom, absolventom a odborníkom z praxe z radov pomáhajúcich profesií. Vítaní sú taktiež všetci záujemcovia o možnosti využitia hudby v rámci ich profesií pri práci s deťmi a mládežou. Skupinu pre workshop budú tvoriť minimálne 8 účastníci a lektor ako vedúci skupiny, ktorý má za úlohu facilitovať a viesť priebeh, chod a fungovanie celého procesu.

Stručný popis workshopu:

Asi v 8-15 člennej skupine (vrátane lektora) sa budeme snažiť priblížiť rôzne možnosti využitia hudby v pomáhajúcich profesiách primárne pri práci s deťmi a mládežou, avšak s možnou modifikáciou aj pre iné vekové a cieľové skupiny. Postupne sa oboznámime  s hrami, technikami a metódami tzv. aktívnej, kreatívnej, resp. reaktívnej muzikoterapie a muzikofiletiky. Účastníci budú mať možnosť aktívne participovať a vyskúšať si tak jednotlivé hry, aktivity, metódy a techniky sebaskúsenosťou – zážitkom na sebe. V priebehu workshopu bude priestor na krátku reflexiu jednotlivých aktivít, diskusiu a otázky účastníkov. Účastníci v rámci workshopu dostanú rôzne edukačné materiály v elektronickej podobe (prevažne články autora) z oblasti muzikoterapie, muzikofiletiky a hudobnej psychológie. Veríme, že tým prispejeme a do istej miery podporíme ich záujem o možnosti využitia hudby v praxi odborníkov z rôznych pomáhajúcich  profesií.

Lektor

PhDr. Peter Kusý, PhD.

Registrácia pre tento kurz je už žiaľ uzavretá

Detaily kurzu

Dátum: 21.09.2021, 17:00 - 19:30
Čas: 17:00 - 19:30
Organizátor: MTerapio
Telefón: +421 907 507 868