Nahrávam Udalosti
  • This event has passed.
30
nov

Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi v ZUŠ

30.11.2020, 08:30 - 11:00
29€
Muzikofiletika – MUZIKO / FILETIKA
músicos – hudobný
filein – milovať, mať v obľube
Jednoducho povedané ,,milovať hudbu,,.
 
Hlavným zámerom muzikofiletiky je
– rozvoj pozitívneho vzťahu k hudbe
– rozvoj kreatívneho potenciálu osobnosti
– prispieť k sebapoznávaniu
– získavanie a rozvíjanie psychosociálnych kompetencií
– poznávanie kultúrnych hodnôt na základe vlastnej tvorby spojenej s reflexiou.
Tento prístup sa využíva v oblasti výchovy a vzdelávania a jeho aplikovanie má pozitívnu odozvu aj pri práci s deťmi v ZUŠ.
 
CIELE
Ukázať účastníkom ako využiť muzikofiletické techniky pri práci s deťmi v ZUŠ. Dať im možnosť vyskúšať si každú aktivitu. Cieľom je taktiež vytvoriť priestor na vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe ako aj poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.
 
OBSAH
Obsahom webinára bude využívanie muzikofiletických akčných techník a metód, ktoré lektorka nadobudla na viacerých kurzoch a osvojila si ich počas svojej 14 ročnej pedagogickej praxe v ZUŠ. Počas aktivít sa bude používať hra na telo, pohyb, spev, relaxácia, Orffov inštrumentár a rôzne iné kreatívne spôsoby pri práci s hudbou a s hudobnými nástrojmi. Účastníci si budú mať možnosť vyskúšať nielen aktívnu, ale aj receptívnu formu práce s hudbou. V závere bude priestor na diskusiu ako aj k nahliadnutiu do výberu prezenčných kníh k problematike.
 
VÝHODY ONLINE VZDELÁVANIA
– vzdelávanie z pohodlia domova
– inšpirácia k tomu ako si pomôcť muzikofiletickými aktivitami pri práci s deťmi v ZUŠ
– certifikát s časovou dotáciou webinára.
 
POŽIADAVKY PRE ÚČASTNÍKOV
– aplikácia zoom (inštrukcie k nainštalovaniu budú zaslané mailom)
 
ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
Cieľ kurzu: inšpirovať sa, zabaviť sa a oddýchnuť si.
Cieľová skupina: učitelia prípravného štúdia v ZUŠ, ale aj záujemcovia, ktorí majú záujem obohatiť individuálne a skupinové hodiny.
Dátum a čas: 30.11.2020 od 8:30 – 11:00.
Obmedzený počet prihlásených.
Cena: 29 Eur (v cene je zahrnutý materiál v PDF, ktorý vám príde po kurze a certifikát zaslaný poštou na adresu).
LEKTORKA

Prihlásiť sa na kurz

Počet voľných miest: 2

Tribe Loading Animation Image

Detaily kurzu

Dátum: 30.11.2020, 08:30 - 11:00
Čas: 08:30 - 11:00
Organizátor: MTerapio
Telefón: +421 907 507 868