Nahrávam Udalosti
  • This event has passed.
01
mar

Hudba ako komunikačný prostriedok u detí so ŠVVP 2. časť – online

1. marca, 17:00 - 19:30
29 €

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Dátum a čas: 1.3. 2021 od  17:00 – 19:30

Cena: 29 Eur (v cene je zahrnutý  certifikát zaslaný poštou na adresu)

Účastnícky poplatok  29€  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 7273 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Workshop môžu absolvovať aj tí, ktorí neabsolvovali 1. časť.

 

CIELE A OBSAH

Hlavným cieľom bude podrobná analýza jednotlivých aktivít so zameraním na dopomoc učiteľa a asistenta.

Cieľom a obsahom bude aj pokračovanie prezentácie hudobných a hudobno – pohybových aktivít zameraných na rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností detí so ŠVVP.

Nosnou časťou workshopu bude prezentácia videí ako príkladov dobrej praxe lektorky a jej kolegov s konkrétnymi deťmi a ich reakciami na ne. Počas 2,5 hodiny trvajúceho workshopu sa pomocou hudobnej dynamiky a tempa zameriame na nácvik očného kontaktu, motivácie, udržanie pozornosti dieťaťa, motorických imitácií , zvyšovanie frustračnej tolerancie. Zo sociálnych zručností vieme pomocou hudby zotrvať v priestore a čase, zvládať zvýšený hluk a zmeny.

Aktivity sú využiteľné pre deti s rôznymi špeciálno –  výchovno vzdelávacími potrebami ako aj pre intaktné deti.

 

CIEĽOVÁ SKUPINA

Učitelia, asistenti a vychovávatelia špeciálnych ZŠ a MŠ a odborníci z pomáhajúcich profesií.

 

VÝHODY ONLINE VZDELÁVANIA 

Vzdelávanie z pohodlia domova.

Certifikát s časovou dotáciou online workshopu, ktorý si môžete uplatniť vo vašom atestačnom portfóliu.

 

POŽIADAVKY PRE ÚČASTNÍKOV

– aplikácia zoom

 

LEKTORKA WORKSHOPU

Mgr. Soňa Spišáková

֦ Hudba ma sprevádza celý život a je zdrojom mojej energie.“

O lektorke

Mgr. Soňa Spišáková  vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku a pedagogiku psychosociálne narušených na Pedagogickej fakulte Prešovskej Univerzity. Absolvovala 2-ročný výcvik  u Z. Šimanovského.

Od roku 2012 pracuje  ako učiteľ Súkromnej spojenej školy, ktorá vzdeláva deti a žiakov s autizmom, kde vyučuje skupinovú hudobnú výchovu.

Taktiež spolupracuje s CVI a CŠPP v Prešove, kde realizuje skupinové komunikačné terapie pre deti s PAS, Downovým syndrómom a detí so sluchovým postihnutím.

Prihlásiť sa na kurz

Počet voľných miest: 3

Tribe Loading Animation Image

Detaily kurzu

Dátum: 1. marca, 17:00 - 19:30
Čas: 17:00 - 19:30