Nahrávam Udalosti
  • This event has passed.
06
mar

S muzikofiletikou k správnej výslovnosti – online

6. marca, 09:00 - 11:30
29€

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Cieľ kurzu: vyskúšať si muzikofiletické aktivity online, inšpirovať sa, zabaviť sa a oddýchnuť si.

Cieľová skupina: učiteľky MŠ / 1. stupňa, vychovávatelia, rodičia, záujemcovia a muzikofiletické aktivity podporujúce správnu výslovnosť.

Dátum a čas : 6.3.2021 od 9:00 – 11:30

Cena: 29 Eur (v cene je zahrnutý materiál v PDF, ktorý vám príde po kurze a certifikát zaslaný poštou na adresu).

Účastnícky poplatok  29€  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 7273 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

 

Hlavným zámerom muzikofiletiky je rozvíjanie kreatívneho potenciálu osobnosti, získavanie a rozvíjanie psychosociálnych kompetencií a poznávanie kultúrnych hodnôt na základe vlastnej tvorby spojenej s reflexiou. Muzikofiletika prispieva k sebapoznávaniu, pochopeniu a zvládaniu vzťahov medzi jedincom a sociálnym alebo prírodným prostredím a kultúrou.

Tento prístup je využívaný predovšetkým v oblasti výchovy a vzdelávania. Realizácia je bez terapeutického a diagnostického zámeru. Súčasťou muzikofiletického procesu je reflexia zážitku. Vychádza zo základu muzikoterapie a je na rozmedzí hudby a terapie.

CIELE WORKSHOPU

Ukázať účastníkom ako využiť hudbu  a najmä techniky spevu pri precvičovaní správnej výslovnosti najmä pri práci s  deťmi. Dať im možnosť vyskúšať si každú aktivitu. Cieľom je taktiež vytvoriť priestor na vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe ako aj poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

OBSAH WORKSHOPU

Obsahom workshopu bude využívanie muzikofiletických a speváckych akčných techník a metód, ktoré pomáhajú k zlepšeniu správnej výslovnosti u detí. Zameriame sa najmä na problematické hlásky slovenského jazyka, a to R,L a sykavky C,S, Č,Š,. Ukážeme si rytmické a dynamické hry, pohybové a výtvarné hry spojené s hudbou a naučíme sa logopedické pesničky, ktoré lektorky nadobudli na viacerých kurzoch a osvojili si ich počas svojej pedagogickej praxe. Počas aktivít sa bude používať hra na telo, pohyb, spev, relaxácia, orffov inštrumentár. Účastníci si budú mať možnosť vyskúšať nielen aktívnu, ale aj receptívnu formu práce s hudbou. V závere bude priestor na diskusiu.

VÝHODY ONLINE VZDELÁVANIA

– vzdelávanie z pohodlia domova,

– inšpirácia k tomu ako si pomôcť muzikofoletickými aktivitami pri práci s deťmi k správnej výslovnosti

– certifikát s časovou dotáciou online kurzu, ktorý si môžete uplatniť vo vašom atestačnom portfóliu.

 

POŽIADAVKY PRE ÚČASTNÍKOV 

– aplikácia zoom

LEKTOR

BcA. Alica Sňahničanová

Mgr. Monika Adamčíková, DiS.art.

 

Hudobné vzdelanie a talent nie sú potrebné.

Prihlásiť sa na kurz

Posledné voľné miesto!

Tribe Loading Animation Image

Detaily kurzu

Dátum: 6. marca, 09:00 - 11:30
Čas: 09:00 - 11:30
Organizátor: MTerapio
Telefón: +421 907 507 868