Nahrávam Udalosti
  • This event has passed.
07
júl

Hudba ako prostriedok rozvoja komunikačných schopností a sociálnych zručností u detí so ŠVVP- online

07.07.2020, 16:30 - 19:00
25€

CIELE A OBSAH WORKSHOPU

Cieľom a obsahom workshopu bude prezentácia hudobných a hudobno – pohybových aktivít zameraných na rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností detí so ŠVVP. 

Nosnou časťou workshopu bude prezentácia videí ako príkladov dobrej praxe lektorky a jej kolegov s konkrétnymi deťmi a ich reakciami na ne. Počas 2,5 hodiny trvajúceho workshopu sa pomocou hudobnej dynamiky a tempa zameriame na nácvik očného kontaktu, motivácie, udržanie pozornosti dieťaťa, motorických imitácií , zvyšovanie frustračnej tolerancie. Zo sociálnych zručností vieme pomocou hudby zotrvať v priestore a čase, zvládať zvýšený hluk a zmeny. 

Aktivity sú využiteľné pre deti s rôznymi špeciálno –  výchovno vzdelávacími potrebami ako aj pre intaktné deti.

 

CIEĽOVÁ SKUPINA

Učitelia, asistenti a vychovávatelia špeciálnych ZŠ a MŠ a odborníci z pomáhajúcich profesií.

 

VÝHODY ONLINE VZDELÁVANIA  

Vzdelávanie z pohodlia domova.

Certifikát s časovou dotáciou online webinára, ktorý si môžete uplatniť vo vašom atestačnom portfóliu.

 

POŽIADAVKY PRE ÚČASTNÍKOV

– aplikácia zoom

 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Dátum a čas: 18.6. 2020 od  17:00 – 19:30

Počet prihlásených: 10

Cena: 25 Eur (v cene je zahrnutý  certifikát zaslaný poštou na adresu)

 

LEKTORKA WORKSHOPU

Mgr. Soňa Spišáková 

֦ Hudba ma sprevádza celý život a je zdrojom mojej energie.“

O lektorke

Mgr. Soňa Spišáková  vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku a pedagogiku psychosociálne narušených na Pedagogickej fakulte Prešovskej Univerzity. Absolvovala 2-ročný výcvik  u Z. Šimanovského.

Od roku 2012 pracuje  ako učiteľ Súkromnej spojenej školy, ktorá vzdeláva deti a žiakov s autizmom, kde vyučuje skupinovú hudobnú výchovu.

Taktiež spolupracuje s CVI a CŠPP v Prešove, kde realizuje skupinové komunikačné terapie pre deti s PAS, Downovým syndrómom a detí so sluchovým postihnutím.

 

 

Hudobné vzdelanie a talent nie sú potrebné

Prihlásiť sa na kurz

Posledné voľné miesto!

Tribe Loading Animation Image

Detaily kurzu

Dátum: 07.07.2020, 16:30 - 19:00
Čas: 16:30 - 19:00
Organizátor: MTerapio
Telefón: +421 907 507 868