Nahrávam Udalosti
  • This event has passed.
09
júl

Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi – online

09.07.2020, 16:30 - 19:00
25€

Hlavným zámerom muzikofiletiky je rozvíjanie kreatívneho potenciálu osobnosti, získavanie a rozvíjanie psychosociálnych kompetencií a poznávanie kultúrnych hodnôt na základe vlastnej tvorby spojenej s reflexiou. Muzikofiletika prispieva k sebapoznávaniu, pochopeniu a zvládaniu vzťahov medzi jedincom a sociálnym alebo prírodným prostredím a kultúrou.

Tento prístup je využívaný predovšetkým v oblasti výchovy a vzdelávania. Realizácia je bez terapeutického a diagnostického zámeru. Súčasťou muzikofiletického procesu je reflexia zážitku. Vychádza zo základu muzikoterapie a je na rozmedzí hudby a terapie.

 

CIELE WORKSHOPU

Ukázať účastníkom ako využiť hudbu pri práci s deťmi. Dať im možnosť vyskúšať si každú aktivitu. Cieľom je taktiež vytvoriť priestor na vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe ako aj poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

 

OBSAH WORKSHOPU

Obsahom workshopu bude využívanie muzikofiletických akčných techník a metód, ktoré lektorka nadobudla na viacerých kurzoch a osvojila si ich počas svojej 14 ročnej pedagogickej praxe. Počas aktivít sa bude používať hra na telo, pohyb, spev, relaxácia, Orffov inštrumentár a rôzne iné kreatívne spôsoby pri práci s hudbou. Účastníci si budú mať možnosť vyskúšať nielen aktívnu, ale aj receptívnu formu práce s hudbou. V závere bude priestor na diskusiu ako aj k nahliadnutiu do výberu prezenčných kníh k problematike.

 

VÝHODY ONLINE VZDELÁVANIA:

– vzdelávanie z pohodlia domova,
– inšpirácia k tomu ako si pomôcť muzikofoletickými aktivitami pri práci s deťmi pri vzdelávaní online akéhokoľvek predmetu,
– certifikát s časovou dotáciou online kurzu, ktorý si môžete uplatniť vo vašom atestačnom portfóliu.

POŽIADAVKY PRE ÚČASTNÍKOV: 

– aplikácia zoom,

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Cieľ kurzu: vyskúšať si muzikofiletické aktivity online, inšpirovať sa, zabaviť sa a oddýchnuť si.
Cieľová skupina: učiteľ MŠ, učiteľ 1. stupňa. vychovávateľ, asistent pedagóga, špeciálny pedagóg, školský psychológ.
Dátum a čas : 23.6 2020 od  16:30 – 19:00.
Počet prihlásených: 10
Cena: 25 Eur (v cene je zahrnutý materiál v PDF, ktorý vám príde po kurze a certifikát zaslaný poštou na adresu).

LEKTORKA WORKSHOPU

 

Hudobné vzdelanie a talent nie sú potrebné

Registrácia pre tento kurz je už žiaľ uzavretá

Detaily kurzu

Dátum: 09.07.2020, 16:30 - 19:00
Čas: 16:30 - 19:00
Organizátor: MTerapio
Telefón: +421 907 507 868