Nahrávam Udalosti
  • This event has passed.
21
aug

VYUŽITIE MUZIKOFILETIKY PRI PRÁCI S DEŤMI; PREŠOV

21.08.2020, 09:00 - 16:00
49€

Hlavným zámerom muzikofiletiky je rozvíjanie kreatívneho potenciálu osobnosti, získavanie a rozvíjanie psychosociálnych kompetencií a poznávanie kultúrnych hodnôt na základe vlastnej tvorby spojenej s reflexiou. Muzikofiletika prispieva k sebapoznávaniu, pochopeniu a zvládaniu vzťahov medzi jedincom a sociálnym alebo prírodným prostredím a kultúrou.

Tento prístup je využívaný predovšetkým v oblasti výchovy a vzdelávania. Realizácia je bez terapeutického a diagnostického zámeru. Súčasťou muzikofiletického procesu je reflexia zážitku. Vychádza zo základu muzikoterapie a je na rozmedzí hudby a terapie.

 

CIELE WORKSHOPU

Ukázať účastníkom ako využiť hudbu pri práci s deťmi. Dať im možnosť vyskúšať si každú aktivitu. Cieľom je taktiež vytvoriť priestor na vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe ako aj poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

 

OBSAH WORKSHOPU

Obsahom workshopu bude využívanie muzikofiletických akčných techník a metód, ktoré lektorka nadobudla na viacerých kurzoch a osvojila si ich počas svojej 14 ročnej pedagogickej praxe. Počas aktivít sa bude používať hra na telo, pohyb, spev, relaxácia, Orffov inštrumentár a rôzne iné kreatívne spôsoby pri práci s hudbou. Účastníci si budú mať možnosť vyskúšaťnielen aktívnu, ale aj receptívnu formu práce s hudbou. V závere bude priestor na diskusiu ako aj k nahliadnutiu do výberu prezenčných kníh k problematike.

 

PRE KOHO

Workshop je pre všetky pomáhajúce profesie pracujúce s deťmi.

 

LEKTORKA WORKSHOPU

 

Prihlásiť sa na kurz

Posledné voľné miesto!

Tribe Loading Animation Image

Detaily kurzu

Dátum: 21.08.2020, 09:00 - 16:00
Čas: 09:00 - 16:00
Miesto konania: Autisti Prešov Súkromná spojená škola
Adresa: Vodárenská 3
Organizátor: MTerapio
Telefón: +421 907 507 868