Nahrávam Udalosti
  • This event has passed.
25
aug

S muzikofiletikou k správnej výslovnosti – online

25.08.2021, 17:00 - 19:30
29 €

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Dátum a čas: 25.8.2021 od 17:00 – 19:30

Kde: online cez platformu ZOOM (v deň konania workshopu pošleme prihlasovacie údaje)

Cena: 29 Eur (v cene je zahrnutý certifikát a materiál v PDF).

Účastnícky poplatok  29€  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 7273 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Pomôcky

V rámci možností si pripravte:

– papier, písacie potreby,
– egg shaker (vajíčko) alebo maracas (rumbagule), alebo naplnený (čímkoľvek) obal z kinder vajíčka.

Hlavným zámerom muzikofiletiky je rozvíjanie kreatívneho potenciálu osobnosti, získavanie a rozvíjanie psychosociálnych kompetencií a poznávanie kultúrnych hodnôt na základe vlastnej tvorby spojenej s reflexiou. Muzikofiletika prispieva k sebapoznávaniu, pochopeniu a zvládaniu vzťahov medzi jedincom a sociálnym alebo prírodným prostredím a kultúrou.

Tento prístup je využívaný predovšetkým v oblasti výchovy a vzdelávania. Realizácia je bez terapeutického a diagnostického zámeru. Súčasťou muzikofiletického procesu je reflexia zážitku. Vychádza zo základu muzikoterapie a je na rozmedzí hudby a terapie.

CIELE WORKSHOPU

Ukázať účastníkom ako využiť hudbu  a najmä techniky spevu pri precvičovaní správnej výslovnosti najmä pri práci s  deťmi. Dať im možnosť vyskúšať si každú aktivitu. Cieľom je taktiež vytvoriť priestor na vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe ako aj poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

Cieľová skupina

učiteľky MŠ / ŠMŠ, 1. stupňa, vychovávatelia, rodičia, záujemcovia o muzikofiletické aktivity podporujúce správnu výslovnosť.

OBSAH WORKSHOPU

Obsahom workshopu bude využívanie muzikofiletických a speváckych akčných techník a metód, ktoré pomáhajú k zlepšeniu správnej výslovnosti u detí. Zameriame sa najmä na problematické hlásky slovenského jazyka, a to R,L a sykavky C,S, Č,Š,. Ukážeme si rytmické a dynamické hry, pohybové a výtvarné hry spojené s hudbou a naučíme sa logopedické pesničky, ktoré lektorky nadobudli na viacerých kurzoch a osvojili si ich počas svojej pedagogickej praxe. Počas aktivít sa bude používať hra na telo, pohyb, spev, relaxácia, Orffov inštrumentár.  V závere bude priestor na diskusiu.

VÝHODY ONLINE VZDELÁVANIA

– vzdelávanie z pohodlia domova,

– inšpirácia k tomu ako si pomôcť muzikofiletickými aktivitami pri práci s deťmi k správnej výslovnosti,

– certifikát s časovou dotáciou.

 

POŽIADAVKY PRE ÚČASTNÍKOV 

– aplikácia zoom

LEKTOR

BcA. Alica Sňahničanová

 

Hudobné vzdelanie a talent nie sú potrebné.

Prihlásiť sa na kurz

Počet voľných miest: 11

Tribe Loading Animation Image

Detaily kurzu

Dátum: 25.08.2021, 17:00 - 19:30
Čas: 17:00 - 19:30