Nahrávam kurzy
  • Táto kurz už prebehla.
02
okt

SPEVUĽKA spevom k správnej výslovnosti

02.10.2019, 17:00 - 11.12.2019, 17:45
59€

Kolektívne hodiny pre skupinu maximálne 8 detí vo veku od 4 – 7 rokov, ktoré si potrebujú precvičiť svoje jazýčky.

Hlavnou myšlienkou je zábavnou formou za pomoci techník muzikofiletiky a najmä spevu, podporiť u detí správnu výslovnosť a správne používanie/ovládanie svojho dychu. 

Na hodinách využijeme tiež rytmické a dynamické hry, pohybové a výtvarné hry spojené s hudbou, ktoré napomáhajú k správnemu vyslovovaniu hlások, slov a viet. 

Počas kurzu si precvičíme najťažšie hlásky slovenského jazyka, a to R,L a sykavky C,S,Z,DZ, Č,Š,Ž,DŽ. 

Spev napomáha k správnemu vývoju reči a k odstráneniu rečových vád. Spievaním si tiež prehlbujeme dýchanie a zlepšujeme okysličenie krvi, osviežujeme pľúca aj srdce. 

Rytmickými hrami upravujeme rytmus srdca a srdcového tepu.

Na naších hodinách tiež kladieme dôraz na prácu v skupine. Rozvíjame u detí tvorivosť, pomáhame im s integráciou, koncentráciou, vnímavosťou, pamäťou a  samozrejme budujeme kladný vzťah k hudbe:-)

 

Náš kurz  nenahrádza doporučené terapie u logopéda ale slúži ako podpora pre naučenie sa správneho používania hlások a odstránenia koktavosti.

 

Lektorka kurzu:  ALICA SŇAHNIČANOVÁ

Vyštudovala som Gymnázium v Trenčíne, neskôr Konzervatórium v Banskej Bystrici v odbore spev a Vysokú školu Ostravskú univerzitu v Ostrave v odbore spev. Pôsobila som ako členka operného zboru v Štátnej opere v Banskej Bystrici a v Národním divadle v Ostrave. 

Mám absolvované kurzy v oblasti spevu, hudby a muzikofiletiky.

V pedagogickej oblasti mám 5 ročnú prax. Počas svojej pedagogickej praxe som ako učiteľka spevu pracovala aj s hendikepovanými deťmi. Práve tu som sa začala stretávať s rečovými vadami a videla, ako spievaním vieme podporiť správny vývoj reči. Pri spievaní je veľmi dôležitá výslovnosť a dýchanie, existuje množstvo speváckych cvičení, ktoré môžu pomôcť nielen deťom, ale aj dospelým pri problémoch s rečou. Preto som sa rozhodla venovať tejto problematike. Pri svojej práci sa snažím deti nenápadnou hravou formou za pomoci hudby a muzikofiletiky naučiť ovládať svoj jazyk a dych.

DOBA TRVANIA: 10 týždňov 10 x 45 minút (možnosť nahradiť si 1hodinu)

POČET DETÍ: max. 8

VEK DETÍ: 4-7 rokov

Prihlásiť sa na kurz

Počet voľných miest: 4

Tribe Loading Animation Image

Detaily kurzu

Dátum: 02.10.2019, 17:00 - 11.12.2019, 17:45
Čas: 17:00 - 17:45
Miesto konania: Monsters Cafe and Bar
Adresa: Rusovská cesta 50-56
Organizátor: MTerapio
Telefón: +421 907 507 868