Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.
16
sep

Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi v ZUŠ – online

16. septembra, 08:00 - 17:00
29€

OBSAH

Obsahom webinára bude využívanie muzikofiletických akčných techník a metód, ktoré lektorka nadobudla na viacerých kurzoch a osvojila si ich počas svojej 14 ročnej pedagogickej praxe v ZUŠ. Počas aktivít sa bude používať hra na telo, pohyb, spev, relaxácia, Orffov inštrumentár a rôzne iné kreatívne spôsoby pri práci s hudbou a s hudobnými nástrojmi. Účastníci si budú mať možnosť vyskúšať nielen aktívnu, ale aj receptívnu formu práce s hudbou. V závere bude priestor na diskusiu ako aj k nahliadnutiu do výberu prezenčných kníh 

CIELE

Ukázať účastníkom ako využiť muzikofiletické techniky pri práci s deťmi v ZUŠ. Dať im možnosť vyskúšať si každú aktivitu. Cieľom je taktiež vytvoriť priestor na vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe ako aj poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

 

CIEĽOVÁ SKUPINA

učitelia prípravného štúdia v ZUŠ, ale aj záujemcovia, ktorí majú záujem obohatiť individuálne a skupinové hodiny.

 

VÝHODY ONLINE VZDELÁVANIA

– vzdelávanie z pohodlia domova
– inšpirácia k tomu ako si pomôcť  muzikofiletickými aktivitami pri práci s deťmi v ZUŠ
– certifikát s časovou dotáciou webinára, ktorý si môžete uplatniť vo vašom atestačnom portfóliu.

POŽIADAVKY PRE ÚČASTNÍKOV

– aplikácia zoom (inštrukcie k nainštalovaniu budú zaslané mailom)

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Cieľ kurzu:  inšpirovať sa, zabaviť sa a oddýchnuť si,
Dátum a čas: 5.10. 2020 od 8:30– 11:00
Počet prihlásených: max.10
Cena: 29 Eur (v cene je zahrnutý materiál v PDF, ktorý vám príde po kurze a certifikát zaslaný poštou na adresu)

LEKTORKA

Mgr. Monika Adamčíková, DiS.art.

Prihlásiť sa na kurz

Počet voľných miest: 10

Tribe Loading Animation Image

Detaily kurzu

Dátum: 16. septembra, 08:00 - 17:00
Čas: 08:00 - 17:00
Organizátor: MTerapio
Telefón: +421 907 507 868