Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.
19
sep

Expresívne prístupy v pomáhajúcich profesiách – víkendový kurz KOŠICE

19. septembra, 09:00 - 20. septembra, 16:00
99€

Organizačné informácie

Kedy: 19.9.2020, sobota 9:00 – 16:00 – 20.9.2020, nedela 9:00 – 16:00
Kde: CHAT-  centrum pre kreatívnu liečbu arteterapiou
Cena: 99€/89€ študenti (denného štúdia), cena zahŕňa lektorné, certifikát a občerstvenie

SOBOTA 19.9.2020, ARTETERAPIA A MUZIKOTERAPIA ruka v ruke

Ciele workshopu:

Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti využitia niektorých arteterapeutických a muzikoterapeutických metód v pomáhajúcich profesiách. Vďaka zážitku na sebe majú účastníci možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku pri práci s rôznymi technikami, čo môže podnietiť ich záujem o expresívne prístupy (muzikoterapia, arteterapia, dramatoterapia, tanečno-pohybová terapia a pod.). V rámci workshopu ďalej vytvoríme prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe a zároveň poskytneme priestor na diskusiu k danej problematike.

Cieľová skupina:

Workshop je určený študentom, absolventom a odborníkom v praxi z radov pomáhajúcich profesií. Vítaní sú taktiež všetci záujemcovia o možnosti využitia arteterapie a muzikoterapie v rámci ich profesií s rôznymi vekovými kategóriami. Skupinu pre workshop budú tvoriť minimálne 10 účastníci a dvojica lektorov, ktorí majú za úlohu facilitovať a viesť priebeh, chod a fungovanie celého edukačného procesu. 

Stručný popis workshopu:

Asi v 10-20 člennej skupine (vrátane lektorov) sa budeme snažiť priblížiť rôzne možnosti využitia techník arteterapie a muzikoterapie v pomáhajúcich profesiách primárne. Workshop bude delení do dvoch nadväzujúcich blokov, pričom jeden blok bude trvať asi 180 minút. V oboch budeme využívať techniky a metódy, ktoré sú používané prevažne v rámci arteterapie a muzikoterapie, pričom sú vhodné práve na kombinovanie v rámci rôznorodej intervencie. Členovia skupiny budú mať možnosť aktívne participovať a vyskúšať si tak jednotlivé hry, aktivity, metódy a techniky v skupinovom procese. Vyskúšame si rôzne variácie jednotlivých techník, metód a aktivít, ktoré sa dajú využiť v pomáhajúcich profesiách v skupinovej a individuálnej podobe s terapeutickým, aj neterapeutickým zámerom. Každej z techník bude bezprostredne venovaná krátka reflexia zážitku, ktorá je v rámci systematickej práce s expresívnymi prístupmi nevyhnutná a žiadúca. V závere workshopu bude priestor na krátku diskusiu, otázky účastníkov a podobne. Veríme, že tým prispejeme a do istej miery podporíme ich záujem o možnosti využitia expresívnych prístupov v praxi odborníkov z rôznych pomáhajúcich  profesií (školstva, sociálnych a poradenských služieb, zdravotníctva a ďalších).

LEKTORI KURZU

Phdr. Peter Kusý, PhD.

Mgr. art. Linda van Dalen

 

NEDELA 20.9.2020, AKČNÉ TECHNIKY PRI PRÁCI SO SKUPINOU

Ciele workshopu:

Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti využitia akčných techník pri práci so skupinou v pomáhajúcich profesiách. Vďaka zážitku na sebe majú účastníci možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku pri práci s rôznymi akčnými technikami, čo môže podnietiť ich záujem o expresívne prístupy (muzikoterapia, arteterapia, dramatoterapia, tanečno-pohybová terapia a pod.). V rámci workshopu ďalej vytvoríme prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe a zároveň poskytneme priestor na diskusiu k danej problematike.

Cieľová skupina:

Workshop je určený študentom, absolventom a odborníkom v praxi z radov pomáhajúcich profesií. Vítaní sú taktiež všetci záujemcovia o možnosti využitia expresívnych prístupov v rámci ich profesií s rôznymi vekovými kategóriami. Skupinu pre workshop budú tvoriť minimálne 10 účastníci a lektor ako vedúci skupiny, ktorý má za úlohu facilitovať a viesť priebeh, chod a fungovanie celého edukačného procesu.

Stručný popis workshopu:

Asi v 10-20 člennej skupine (vrátane lektora) sa budeme snažiť priblížiť rôzne možnosti využitia akčných techník v pomáhajúcich profesiách primárne pri práci so skupinou. Workshop bude delení do dvoch nadväzujúcich blokov, pričom jeden blok bude trvať asi 180 minút. V oboch budeme využívať akčné techniky a metódy, ktoré sú používané prevažne v rámci expresívnych prístupov. Členovia skupiny v prípade záujmu, budú mať možnosť aktívne participovať a vyskúšať si tak jednotlivé hry, aktivity, metódy a techniky v skupinovom procese. Vyskúšame si rôzne variácie jednotlivých techník, metód a aktivít, ktoré sa dajú využiť v pomáhajúcich profesiách prevažne v skupinovej (ale aj individuálnej) podobe s terapeutickým, aj neterapeutickým zámerom. Každej z techník bude bezprostredne venovaná krátka reflexia zážitku, ktorá je v rámci systematickej práce s expresívnymi prístupmi nevyhnutná a žiadúca. V závere workshopu bude priestor na krátku diskusiu, otázky účastníkov a podobne. Veríme, že tým prispejeme a do istej miery podporíme ich záujem o možnosti využitia akčných techník a expresívnych prístupov v praxi odborníkov z rôznych pomáhajúcich profesií (školstva, sociálnych a poradenských služieb, zdravotníctva a ďalších).

Lektor kurzu:

Phdr. Peter Kusý, PhD.

Prihlásiť sa na kurz

Počet voľných miest: 9

Tribe Loading Animation Image

Detaily kurzu

Dátum: 19. septembra, 09:00 - 20. septembra, 16:00
Čas: 09:00 - 16:00
Miesto konania: CHAT – Centrum pre kreatívnu liečbu Arteterapiou
Adresa: Hlavná 40
Organizátor: CHAT – Centrum pre kreatívnu liečbu Arteterapiou